Augustinämnd

Semestern är över och vi har haft vår första sammanträde i äldrenämnden. En av punkterna var delårsbokslutet. Äldrenämnden kommer att gå tre miljoner back. Det beror på den kommunala hemtjänsten inte håller sin budget. Vi har LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten och fyra av tio sundbybergare väljer numera bort den kommunala hemtjänsten. Så i dagsläget har den kommunala hemtjänsten för många anställda. Redan i maj månad förstod nämnden att den kommunala hemtjänsten inte skulle hålla budget och då klubbades en handlingsplan som skulle se till att få ordning och reda i ekonomin. Första nämndsammanträdet efter semestern står det klart att handlingsplanen inte räcker. Bedrövligt! Ett underskott är ett underskott och då får något annat inom verksamheten stryka på foten, som personalens fortbildning. Så har äldrenämnden löst problemet med ekonomin andra år. Hur utvecklande och stimulerande är det då att arbeta inom äldreomsorgen i Sundbyberg?

Vi moderater menar att en handlingsplan ska lösa ett problem, inte permanenta det. Vi föreslog därför att nämnden skulle ta fram en ny handlingsplan som löser problemet. Vi blev nedröstade av styret i nämnden.

Rösta M 2014!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ansvar

Väljarna har rätt att ställa oss politiker till svars. Vi politiker bestämmer över skattebetalarnas pengar så självklart måste skattebetalarna få ställa krav på oss. Vi politiker ska respektera att skattepengarna är skattebetalarnas pengar och inte våra.

I kommunfullmäktige i april försökte moderaten Morgan Lindqvist få ordförande för förskolenämnden socialdemokraten Mariam Osman Sherifay att ta sitt ansvar. Morgan ville ha svar från Mariam Osman Sherifay vart skattebetalarnas pengar hade tagit vägen. Förskolenämnden gick med överskott förra året, det blev fem miljoner över. Det låter ju bra. Men problemet är att överskottet egentligen skulle vara mycket större. År 2012 var det färre förskolebarn i Sundbybergs förskolor än beräknat så överskottet skulle vara åtskilliga fler miljoner kronor. Så egentligen har förskolenämndens verksamhet år 2012 kostat skattebetalarna flera miljoner kronor för mycket. Skattepengar som nu måste tas från välfärden.

Då kanske du tänker att barn ska få kosta och i synnerhet små barn. Visst är det så, men pengarna har inte gett fler förskolelärare, mindre barngrupper eller bättre lokaler. Tvärtom! Inget har blivit bättre, det har bara blivit sämre.

Morgan gick upp i talarstolen och uppmanade Mariam Osman Sherifay flera gånger att kommentera vart skattebetalarnas pengar tagit vägen, men Mariam Osman Sherifay vägrade. Är det ok att göra så om man är ansvarig politiker för förskolan? Det tycker inte jag.

Rösta M 2014

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skollegopusselbitar

Alliansregeringen har gjort valfrihet inom skola, vård och omsorg till en del av vår vardag. Sverige år 2013 är ett land där valfrihet numera är gratis och tillhör de allra flest av oss. När man har mer frihet och makt över det egna livet mår man också bra för då visar samhället att det respekterar en. På den gamla goda tiden på sextiotalet när jag gick i skolan så fanns det valfrihet. Då handlade det om att ha pengar. Om du var en arbetarunge som jag var då fanns i praktiken ingen möjlighet att välja skola. Vi hade helt enkelt inte råd med en privatskola. Du fick gå i den skola som kommunen bestämde. Det innebar bl.a att du inte visste vilken skolan du skulle få gå i. Några dagar in på terminen kunde du flyttas till en skola en halvmil bort och komma till en ny klass med nya klasskamrater. Barn var inte viktiga, de var som legobitar som kunde flyttas när det behövdes för att fylla en halvtom skola. Om jag som sjuåring hade problem med att bli behandlad som en skolpussellegobit så var det min familjs problem. Så jag har traskat många mil till och från olika skolor kan jag säga. Så här var det att gå i skolan på sextiotalet. Jag minns att mina föräldrar fogade sig i ordningen som rådde. Vad skulle de göra annars? Gjorde man inte vad skolpolitikerna bestämde blev man hämtad av polis, det hände med en skolkompis. En del av skolkamraterna från ettan grejade inte det där med att vara skollegopusselbitar. De råkade illa ut under tidiga tonår och lever inte i dag.

När jag lyssnade på socialdemokraternas debatt om valfrihet tänker jag på att sextiotalet kommer tillbaka 2014 om socialdemokraterna vinner valet. Nu ska kommunpolitiker få makten att bestämma om vanligt folk behöver frihet och vilken frihet de ska få. Det säger en hel del om hur socialdemokraterna ser på oss människor.

Rösta M 2014!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur man äter en elefant

En av mina vänner arbetade fram till sin pensionering med att äta upp elefanter. Det var så han kallades sitt jobb. Jobbet var att lösa olika problem i företag. Företagen var oftast jättestora. Sådana företag kan ha jättestora problem som måste lösas och det ofta snabbt.

Hur äter man en elefant? Man äter en bit i taget och äter varje dag sa min vän. Till slut har man smaskat i sig den.

Politikerpanelen är en elektronisk enkät som görs bland politiker i Sverige regelbundet. Vi får svara på olika frågor om vad vi tycker i vissa frågor som exempelvis invandring, om vi utsatts för påtryckningar eller hot i vår roll som politiker m.m. Vi får också svara på hur vi tycker att det fungerar i den kommun där vi kommunalpolitiker lever och verkar.

I resultatet från den senaste enkäten som presenterades för någon vecka sedan hade politikerna i Sundbyberg gett äldreomsorgen ett svagt betyg. Sundbyberg placerade sig bara några få placeringar från jumboplatsen. Jag tror att det svar som vi politiker lämnat i enkäten är en rättvis bild av hur man upplever hur det är. Resultatet av enkäten är att inte ens sundbybergspolitikerna som har makten och inflytandet över hur äldreomsorgen är nöjda med den omsorg som finns i staden.

Då tänker jag på min vän, han som jobbade med att lösa problem och som varje dag åt en bit av elefanten. Det är så vi politiker måste arbeta för att höja, stärka och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen. Våra seniorer har inte tid att vänta. Tid är en fråga om kvalitet för en senior. Som opositionspolitiker kan man ju göra det enkelt och bara klaga på styret i staden. Så gör inte vi moderater utan vi lämnar många konkreta förslag till vad som kan göras för att våra seniorer ska få det bättre. Vi moderater vill skapa en volontärorganisation där du och jag kan ställa upp som som en vän till en senior. Så gör man i andra kommuner och det har fungerat bra. Sedan har vi föreslagit att staden ordnar en årlig seniorvecka fylld med inspirerande aktiviteter för seniorerna och deras anhöriga. Den idén har vi också norpat från andra kommuner.

Som senior i Sundbyberg ska man ha det bra!

Rösta M 2014!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tillbaka

Jag har varit borta ett tag från bloggandet. Det beror på att jag stannat upp i livet och tagit mig tid på att fundera om mitt nya uppdrag som gruppledare i äldrenämnden. Inte på uppdraget som sådant utan på att vi alla blir äldre och förutsättningarna i livet förändras med det. Så har jag även tänkt på mina föräldrar som båda är borta, min mor mest av någon anledning. Hon bodde den sista tiden på en institution och blev mindre och mindre fri. Inte enbart på grund av problem med hälsan utan snarare att hon bodde på en institution och det under en lång tid innan hon somnade in. Äldreboenden ska inte vara institutioner, de ska vara ett hem för de boende. Institutioner bryter ned en och som anhörig känner man sig maktlös och får skuldkänslor när man ser det. Suldkänslorna stannar kvar i åratal. Jag vet.

I dag tänker jag inte delta i Earth hour. Det räcker inte med entimmesaktiviteter för att värna och skydda vår miljö. Inte ens om vi har en sådan aktivitet om dagen under ett helt års tid. Vi måste arbeta långsiktigt och ta miljöproblemen på allvar och lägga om vår livstil.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äldreboendefabriker

Till slut blir man senior – om man har förmånen att bli äldre. Livet som senior ska vara gott som jag ser det. När man som senior väljer att flytta till ett äldreboende borde boendet inte bara vara någonstans att äta och sova utan också ens hem. Vi människor behöver ett hem och det behovet har inget med ålder att göra.

Äldreboenden ska vara små och trevliga, gärna i markplan med en trädgård och några fruktträd. Äldreboenden ska inte vara stora och ge de boende och anhöriga en fabrikskänsla. Vi har två äldreboendefabriker i Sundbyberg, Ekbacken och Lötsjögården. De är byggda i en annan tid när vi såg annorlunda på seniorer och där syftet nog inte var att ge seniorer ett hem utan fixa en förvaring av gamla.

År 2013 behöver vi inte upprepa misstagen från förr när det gäller äldreboenden. Jag är ändå orolig för det äldreboende som vi bygger nytt i centrala Sundbyberg är stort. Fler än femtio seniorer ska bo där. Det är väl vad man kallar en fabrik? Boendet har inte den minsta pyttelilla trädgård och boendet kommer att vara omgivet av trafik – dygnet runt.

Som senior i Sundbyberg ska man ha det bra, äldreboenden ska inte vara fabriker. En del tror att ett äldreboende behöver vara stort för att ekonomin ska gå ihop. Så är det inte.

Rösta M 2014!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skärp straffen.

Juletid är inte alltid julefrid. Våldet i nära relationer tar inte julledigt. Det vet de som arbetar inom kvinnojoursverksamheterna. Kvinnojourerna får varje år arbeta för högtryck under jul- och nyårsledigheterna och de få skyddade boenden som finns är proppfulla av kvinnor och barn som inte kan bo kvar hemma.

I veckan fick den man i Botkyrka som av sk. ”heder” tog livet av sin hustru sitt straff av det svenska rättsväsendet. Straffet i tingsrätten blev livstids fängelse och sedan utvisning efter avtjänat straff.

Samhället måste reagera handfast och tydligt mot allt våld i nära relationer och i synnerhet mot det våld som kallas hedersrelaterat våld. Hedersrelaerat våld drabbar många unga, främst kvinnor, i Sverige. Hedersrelaterat våld strider mot de demokratiska principer som vårt samhälle vilar på och synen att vi människor är födda fria och har samma rättigheter.

För att stärka demokratin och värna om människors mänskliga rättigheter måste vi våga att se att det finns hedersrelaterat våld i vårt samhälle. Samhället måste ge brottsoffer ett bättre stöd. Här har M-vinnorna många bra förslag till vad som kan göras.

Samhället måste också våga att skärpa straffen för de som utövar hedersrelaterat våld. Det går inte att prata fram ett samförstånd med personer som utövar hedersrelaterat våld så att de slutar med det. Det enda som hjälper att att samhället agerar handfast och tydligt.

Rösta M 2014!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar